0506368622

Welcome to DAVID-AVRAMOV  WebSite                           ברוכים הבאים לאתר של דוד אברמוב 

 :מה מאפיין אותי 
תשוקה לחיים
שמחת חיים
שמח בחלקי
עטוף ועוטף את האנושות באהבת לרעך כמוך

David Avramov Internal Audit And Volunteering

גאה להיות מייסד